#7 Chloe, The Idealistic Chick

Chloe had a big secret. Five years ago, she slept with a man accidentally! Ang masama pa, ang lalaking kinaiinisan niya ang nakakuha ng kainosentihan niya—si Ruan Gonzales na wala nang idinulot sa kanya kundi disgrasya.

Hindi niya inakala na muling magkukrus ang mga landas nila. Ito ang boyfriend ng kapatid ng nobyo niya. Nakiusap siya rito na huwag na sana nitong ipaalam sa kanya-kanyang kasintahan nila ang nangyari noon. Pero ang buwisit na lalaki, walang ibang alam na ipang-asar sa kanya kundi ang sekretong iyon!

Ang akala niya ay wala nang mas titindi pa sa malupit na sekretong kailangan nilang itago. Mayroon pa pala. Na-in love siya rito at kailangan niyang itago iyon dahil magiging komplikado ang sitwasyon kapag naisiwalat iyon.

Published: 2010

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.