#6 Ashlee, The Rock Diva

Ashlee might be impertinent and harsh but she was a very loyal and protective friend. Ayaw na ayaw niyang nasasaktan ang mga kaibigan niya. Tuwing may nang-aagrabyado sa mga ito ay ginagantihan niya ang mga taong iyon.

Isa si Jiro sa mga nakaranas ng lupit ng paghihiganti niya nang paluhain nito ang isa sa mga kabarkada niya noong nasa kolehiyo pa sila. Kaya laking gulat niya nang sa muling pagkikita nila after a few years ay nalaman niyang ito ang bagong nobyo ng kanyang best friend.

Dahil wala siyang tiwala kay Jiro ay pumayag siya sa pakiusap ng kaibigan na bantayan ito habang nasa ibang bansa ang kaibigan. Sisiguruhin niya na babalik ang kaibigan niya na ito pa rin ang mahal ni Jiro at wala itong magiging ibang babae. Hindi talaga siya boto rito para sa kaibigan niya ngunit nang lumaon ay unti-unting nakita niya ang substance nito bilang tao.

Kasabay niyon ay ang pagbangon ng isang damdaming hindi niya inasahang madarama para dito.

No, she could not fall in love with her best friend’s boyfriend…

Published: 2010

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.