#17 Agatha, The Love-struck Teen

Na-in love si Agatha kay Ethan, ang estrangherong lalaking nagligtas sa buhay niya. Bukod sa pangalan nito ay wala na siyang alam tungkol rito dahil hindi ito nagpakita sa kanya pagkatapos na iligtas siya nito. Gayunpaman ay araw-araw na nagpapadala ito sa kanya ng bulaklak. Ang sabi nito sa kanya sa card na kalakip ng mga bulaklak ay magkikita silang muli sa tamang panahon.
Hinintay niya si Ethan hanggang sa makita niya ito nang hindi sinasadya. Pero laking gulat niya nang itanggi nito na may damdamin ito para sa kanya. Doon niya nalaman na may mabigat na dahilan kung bakit ayaw nitong umamin sa tunay na nararamdaman nito para sa kanya.
Ang resulta ay hinabol-habol niya ito kahit patuloy ito sa pag-iwas.
Hindi siya natinag ng pagpapakita nito ng kawalang-interes sa kanya. Handa siyang kumbinsihin ito na aminin na ang itinatago nitong pag-ibig para sa kanya.
Hanggang sa dumating ang pagkakataong pinakahihintay niya. Pero mukhang mali siya ng inakala. At gumuho ang mundo niya nang malaman niya ang buong katotohanan tungkol sa pagpasok nito sa buhay niya.

Published: August, 2013

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.