Crazy/Beautiful

I am Atty. Maliksi Regalado. I am ambitious, very ambitious. Kaya naka-focus lang ako sa goal na maging senior partner sa private law firm na pinagsisilbihan ko bilang isang criminal defense lawyer. You can say that I am cunning and ruthless, but yes, I can do all sorts of things just to win any case—guilty man o hindi ang isang defendant. At dahil doon, wala pa akong naipapatalong kaso. Then came a VVIP client—the senator’s daughter who was charged with frustrated murder for trying to kill her ex-boyfriend. Sa lahat ng naging kliyente ko, si Tiffany lang ang bukod-tanging gustong makulong. Sa katunayan, inalok pa niya ako ng napakalaking halaga para ipatalo ang kanyang kaso. She thinks I’m just some guy whom she can mess with. But I am as scheming as she is. Habang iniimbestigahan ko ang kaso ni Tiffany, isa-isang naglitawan ang mga misteryo tungkol sa kanyang pagkatao, sa madilim na nakaraan, at sa nakagigimbal na mga lihim na hindi ko inasahan. Ako, na ang top priority ay ang aking propesyon, ngayon ay ginagawa na ang lahat para tulungan ang babaeng hindi ko namamalayang nakapasok na sa puso ko…

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.