The Grim Reaper

Si Azrael ay isang angel of death na may matinding curiosity sa komplikadong buhay ng mga tao at iba’t-ibang emosyon ng mga ito. Mga komplikasyon at emosyong alam niyang kailanman ay hindi mararanasan o madarama ng mga anghel na tulad niya.
Ngunit isang araw ay nakilala niya si Ava, isang babaeng may napakakomplikadong buhay na nagresulta sa pagkalugmok nito sa depresyon. Pinigilan ni Azrael si Ava sa pagtatangkang wakasan ang sariling buhay kahit hindi niya iyon trabaho.
“An angel of death who saves lives?” sarkastikong tanong ni Ava.
Sino nga ba ang maniniwala na ang isang grim reaper na tulad niya ay mananagip ng buhay ng isang mortal? Gaya ng hindi rin mapaniwalaan ni Azrael ang mga pambihirang pagbabagong unti-unting nagaganap sa kanya simula ng makilala niya si Ava.

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.