40 Days To Heaven

Kapag ang isang tao pala ay namatay sa isang dayuhang bansa, hindi na raw makakabalik sa bansang pinagmulan ang kaluluwa nito. Natuklasan ko iyon nang mamatay ako sa Hong Kong bilang isang turista. Hindi tuloy ako makabalik sa `Pinas. Gusto kong magbalik-bayan dahil gusto kong malaman kung sino ako at bakit ako nagdesisyong mag-suicide.
Kailangan kong makabalik sa Pilipinas. Ayon sa isang Chinese shaman, magagawa ko lang iyon kung sasanib ako sa isang buhay na tao. Nakasanib nga ako sa isang babaeng nagngangalang Rebecca pero nawawala naman ang passport niya. Kailangan ko pa iyong hanapin.
Habang nasa katawan ni Rebecca, nakilala ko si Chen Li, ang fiancé niyang Filipino-Chinese, at si Jack, ang misteryosong lalaki sa kanyang nakaraan. Nalaman ko rin kung gaano kakulay ang buhay niya.
Forty days lang daw ang allowed na extended stay ng isang kaluluwa sa lupa. Makakabalik kaya ako sa Pilipinas para magawa ang misyon ko o mata-trap na ako ng apatnapung araw sa masalimuot na buhay ni Rebecca?

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.