Secret Love

Mindy was very secretive. Napakaingat niya sa pagtatago ng kanyang mga sekreto. Kahit sa best friend niya ay marami siyang itinatago. Ni hindi nga nito alam kung sino ang kanyang first love… ang lalaking hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin niya makalimutan.

Her first love was Carl—her naughty and playful childhood neighbor. Madalas na tarayan niya ito noon ngunit sa kaibuturan ng puso niya ay may pagtingin siya rito. Nang handa na siyang ipagtapat dito ang totoong damdamin ay saka naman ito umalis.

Years later, muli silang nagkita. Nagulat siya dahil alam nito ang mga sekreto niya—mula sa kaliit-liitan hanggang sa pinakamalalaking lihim niya! Hindi pa rin pala ito nagbabago. Pilyo pa rin ito. Marahil ay kayang-kaya siyang paglaruan nito gamit ang mga nalalaman nito tungkol sa kanya.

Wait… Kasama kaya sa mga sekreto niyang alam nito ang tungkol sa lihim na pagtingin niya rito noon at hanggang ngayon? Sana naman ay hindi. Dahil baka pati puso niya ay mapaglaruan nito…

Published: July, 2011

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.