Batch 2- Book 11: Rico Medina (The Third Love)

“Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka nila minahal gayong ang dali-dali mong mahalin. They were nuts for letting you go.”

Nanganganib na matanggal ang column ni Gale sa pahayagan na kanyang pinagsusulatan. Determinado siyang mapigilan ang pagtatanggal kaya humanap siya ng napakainteresante at kakaibang istorya na maaari niyang gamitin upang isalba ang kanyang column.
Nakahanap naman siya ng magandang istorya sa pamamagitan ng isang painting. May istorya raw ang painting na iyon at totoo raw ang lalaking nasa canvass.
Sa paghahanap ng in-depth story tungkol sa lalaki sa painting ay nakilala ni Gale si Rico Medina, ang ubod ng sungit na apo ng lalaki sa kuwento. She would have to get close to his family through him. Dahil sa pamilya ni Rico lamang makukuha ni Gale ang mga impormasyong kanyang kinakailangan. Ang problema ay paano siya makakalapit kay Rico nang hindi siya nito sinusungitan?

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.