Batch 2- Book 7: Geoff Sandoval (My Heart, My Home)

A year after Ella’s grandmother passed away, a man named Geoff showed up at her doorstep. May hawak itong katibayan na ito ang may-ari ng bahay at lupa na tinitirahan niya at ng kanyang yumaong lola.

Si Don Herminio pala na namayapang lolo nito ang totoong may-ari ng mansiyon. Ipinamana raw dito iyon kaya sinabihan siya nito na umalis doon dahil wala siyang karapatan na manatili doon.

Ngunit pinapangako siya ng kanyang lola na huwag siyang aalis doon kahit ano ang mangyari. Desidido siyang tuparin iyon kaya sa kabila ng mga pananakot ni Geoff ay pinanindigan niya ang kanyang desisyon.

As they stayed together in one house, they tried to discover his grandfather and her grandmother’s old secrets. Kasabay niyon ay natuklasan din niyang umiibig na siya kay geoff. But she knew that sooner or later, she would have to leave the house.

One Comment

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.