Batch 1- Book 2: Dominick Pascual (The Nearness Of You)

She loved him so much. She loved him that she did not care about tomorrow anymore as long as she was in his arms. If only she could be inside them forever…

Burned-out of love and poverty. Queenie finally decided to get down to reality and stop dreaming about Prince Charming and believing in fairy tales. Ang nais na lamang niya ngayon ay mapaganda ang buhay ng kanilang pamilyang sa kanya lamang umaasa. Sawang-sawa na rin siya sa pagiging receptionist sa isang exclusive men’s club at sa maling pagtingin ng mga lalaki sa kanyang trabaho.
Hanggang sa umeksena sa buhay ni Queenie ang mayamang don na nag-alok sa kanya ng kasal… ngunit peke lamang. Kailangan niyang umarte at magpanggap bilang fiancée sa harap ng lalaking anak nito.
Pero nang makilala niya kung sino ang anak ng don ay parang gusto nang wakasan ni Queenie ang drama nilang iyon.
Why, ang anak ng don ang bastos na lalaking sinampal at sinuntok niya sa club nang samantalahin ng lalaki ang kanyang kalasingan… Ang lalaking may magagandang mata at kung makatingin ay parang siya lang ang babae sa mundo…
Na nainis siya nang makita uli niya ang lalaki na may kahalikang ibang babae…

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.