Batch 1 Book 4: Blue Madrigal (My Freaky Fiancee)

Kimberly was known for her freaky personality. She was fearless, playful, and manipulative. Not even her so-called fiancé Blue Madrigal could tame her. Lalo pa at alam niyang napipilitan lang si Blue sa kanilang engagement.
Kung bakit naman kasi kailangan pang paglaruan si Kimberly ng kanyang yumaong lolo sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang proviso sa huling testamento nito—isang proviso na hindi niya nagustuhan. Lalo pa at si Blue na lang ang natitirang solusyon sa kanyang problema.
She hated him to the core. Wala siyang pakialam kahit hindi niya makuha ang kanyang mana mula sa kanyang lolo basta huwag lang maikasal kay Blue. Ngunit naisipan niyang paglaruan ang sitwasyon… at si Blue.
Pero mukhang si Kimberly yata ang napaglaruan. Napaglaruan na naman ni Blue ang kanyang puso… for the second time around…

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.