Housemates, Heartmates

Isinumpa na ni Alvin ang mga babae. Simula ng lokohin ng fiancee nito ay naging woman-hater na siya. Then he met Faye- the enchanting seductress na may mala-anghel na mukha.

Sigurado siyang nobya ito ng bagong housemate niya. Naabutan niya ito sa kuwarto na halos hubad ang katawan habang natutulog. Lalo siyang nainis.

Higit niyang ikinairita ang pagnanasang binubuhay ng dalaga sa kanya. At kung hindi siya nagkakamali, sinasadya pa nitong asarin siya.

Then she set the record straight. Hindi ang boyfriend nito ang housemate niya. Si Faye mismo!

Published: 2005

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.