New Releases

Between An Old Memory And Us

Aera woke up one day with amnesia. Wala siyang maalala sa nakalipas na walong taon ng buhay niya. Pero natuklasan niyang hindi lang memory ang nawala sa kanya, kundi pati ang first love at boyfriend niyang si Bart.

Ang masaklap pa, ang dating poorito at jologs niyang boyfriend ay isa nang bilyonaryo ngayon. Kung hindi sila naghiwalay, damay sana siya sa magandang kapalaran nito. Kaya naman hindi niya matanggap nang malamang ikakasal na sa ibang babae si Bart. In her hospital gown, she rushed to the church to stop his wedding.

But the groom was mad at her. Apparently, malaki ang kasalanan ni Aera sa dating boyfriend. And now, he was determined to make her life even more miserable. Gusto talaga ni Bart na pagsisihan niya ang ginawa rito.

Pero determinado rin si Aera na mapabalik ang dating pagmamahal sa kanya ni Bart habang sinusubukang ibalik ang mga nawalang alaala sa piling nito.

DATE PUBLISHED: November 8, 2021

*THIS BOOK IS NOW ONLY AVAILABLE WITHIN A BUNDLE.

CLICK HERE TO ORDER

BUY VIA SHOPEE HERE

DOWNLOAD THE EBOOK HERE

About Author

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.