Upcoming Books

Can One Fall In Love Accidentally?

Unofficial teaser:

Tumatakas sa mga mapanganib na tao si Daniella nang makilala niya si Vincent. Vincent, on the other hand, was broken-hearted and wanted to escape reality. Puwersahang naki-hitch si Daniella sa kotse ng binata. Kapwa sila naghingahan ng problema sa isa’t-isa habang bumibiyahe sila. Wala namang nag-akala na sa bangin sila pupuluting dalawa pagkatapos.

Mabuti na lang at pareho naman silang nakaligtas sa aksidente. Pero sa kasamaang-palad ay nagka-amnesia si Vincent. Napagkamalan si Daniella ng pamilya ng lalaki na nobya nito. Pikit-mata ay nagdesisyon siyang pagsamantalahan ang pagkakataon upang may matuluyan at makainan habang nagtatago siya. Nagpanggap siyang nobya ni Vincent.

Hindi naman inakala ni Daniella na magugustuhan pala niya ang pagpapanggap dahil unti-unti na siyang nai-in love sa nobyo-nobyohan niya.

Napakaguwapo kasi ni Vincent kahit walang memorya. O wala nga ba talaga?

About Author

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.