New Releases

Accidentally In Love

Sa pagtakas sa masasamang-loob na humahabol sa kanya, nakilala ni Daniella si Vincent. Vincent, on the other hand, was brokenhearted and wanted to escape reality. Naki-hitch si Daniella sa kotse ng lalaki. Naghingahan sila ng problema sa isa’t isa habang bumibiyahe. Walang mag-aakalang sa bangin sila pupuluting dalawa pagkatapos.
Mabuti na lang, pareho silang nakaligtas sa aksidente. Pero sa kasamaang-palad ay nagka-amnesia si Vincent. Napagkamalan si Daniella ng pamilya ng lalaki na girlfriend nito. Pikit-mata siyang nagdesisyon na samantalahin ang sitwasyon para may matuluyan habang nagtatago. Nagpanggap siyang girlfriend ni Vincent.
Hindi naman niya inakalang magugustuhan pala niya ang pagpapanggap. Unti-unti na siyang nai-in love sa pekeng boyfriend.
Pero ang hindi niya alam, may mas malaking sekreto si Vincent…

Date Published: May 10, 2017

About Author

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.