New Releases

40 Days To Heaven & SCH Book 4:#SocialMediaAddict

40 Days To Heaven

Kapag ang isang tao pala ay namatay sa isang dayuhang bansa, hindi na raw makakabalik sa bansang pinagmulan ang kaluluwa nito. Natuklasan ko iyon nang mamatay ako sa Hong Kong bilang isang turista. Hindi tuloy ako makabalik sa `Pinas. Gusto kong magbalik-bayan dahil gusto kong malaman kung sino ako at bakit ako nagdesisyong mag-suicide.
Kailangan kong makabalik sa Pilipinas. Ayon sa isang Chinese shaman, magagawa ko lang iyon kung sasanib ako sa isang buhay na tao. Nakasanib nga ako sa isang babaeng nagngangalang Rebecca pero nawawala naman ang passport niya. Kailangan ko pa iyong hanapin.
Habang nasa katawan ni Rebecca, nakilala ko si Chen Li, ang fiancé niyang Filipino-Chinese, at si Jack, ang misteryosong lalaki sa kanyang nakaraan. Nalaman ko rin kung gaano kakulay ang buhay niya.
Forty days lang daw ang allowed na extended stay ng isang kaluluwa sa lupa. Makakabalik kaya ako sa Pilipinas para magawa ang misyon ko o mata-trap na ako ng apatnapung araw sa masalimuot na buhay ni Rebecca?

To download the ebook version, click HERE

 

St. Catherine High Series Book 4: #SocialMediaAddict

I’m Kassie and I loooove social media so much to the point of… well, addiction. Kaya nang ilakad ng atribidong Science Club president na si Tom Alvarez ang isang proposed school rule na magbabawal sa pagdadala ng cell phones at Internet-related gadgets sa loob ng SCHS, I went #crazy. I hated him! Kaya para makaganti, gumawa ako ng anonymous account at hashtag para sa kanya sa Twitter. Every day, ibinubuhos ko sa online ang inis ko sa kanya with #iHateTom. Pero wait… Bakit parang bumait na lang bigla sa akin si Tom? At biglang nag-flash sa isip ko ang smile niya. At kapag tinutukso ako sa lalaking iyon, ang init-init ng mga pisngi ko. Oh, no. Ang hashtag ko, hindi puwedeng mapalitan ng #iLikeTom!

To download the ebook version, click HERE

About Author

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.