Upcoming Books

[Unofficial Teaser] Love, Your Crazy Ex-girlfriend

A twenty-minute talk is all it takes for me to determine if a woman could be potentially:

  1. Overly possessive and intruding
  2. Naggy and whiny
  3. A crazy ex-girlfriend

Number 1 and 2 are the kinds of women I wouldn’t want to date. Having number 3 would be very stressful and as much as possible, ayokong magkaroon ng ex na hahabul-habulin pa rin ako kahit tapos na kami.

Hanggang out of nowhere, bigla na lang akong nakatanggap ng mga sulat mula sa isang babaeng patay na patay sa ex-boyfriend niyang malapit nang ikasal—araw-araw! Obviously, hindi para sa akin ang snail mails na bumabagsak sa condo na nilipatan ko kundi para sa dating tenant niyon.

Sa mga sulat na iyon, ipinaalala ng babae ang masasayang alaala nila ng ex-boyfriend, ang mga pangakong binitiwan ng dalawa sa isa’t-isa at future plans na hindi na nagkaroon pa ng katuparan. Apparently, the woman has one objective: ang bumalik ang ex niya.

Ah, this woman is crazy… bordering on psychotic, I think. Alam kong hindi ko dapat binuksan ang seemingly drunken letters niya. Alam kong kapag nalaman ng babae na hindi ang ex ang nakakatanggap ng mga sulat ay baka gilitan niya ang leeg ko.

Then one day, I saw her standing outside my doorstep.

Holy shit.

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.