Upcoming Books

A Scene From “EOTTOEKE? Drunk In Jeju”

Isang exclusive pasilip sa book 2 ng The Soju Trilogy: EOTTOEKE? Drunk In Jeju na dito n’yo lang sa website ko matutunghayan kasi medyo SPG 😛

Yes, I used my own picture here. Diyan kasi naganap itong eksenang ito. Para naman makita n’yo yung exact location sa eksena. 😀

 

“STOP!” sabi ni Andrea.

Biglang napapreno si Dong-jae. “This isn’t the Mysterious Road yet. But you can see it from here.” Itinuro nito ang sinasabing daan. Sikat iyon dahil imbes na bumaba ang mga sasakyan o objects sa pa-descend na pavement, umaakyat ang mga iyon.

Itinuro niya ang nadaanan nilang may simbolo ng male at female na nakapinta sa façade. Malinaw ang mga mata niya kaya nabasa ang English name ng museum na nasa ibaba ng Hangul name. Jeju Loveland Museum.

“I want to go there.” Pakiramdam niya ay napaka-romantic ng loob niyon.

“Huh?” parang nagulat na reaksiyon ni Dong-jae.

“Loveland. I’ve been seeing a lot of lovers since this morning and it gets me a little envious. Now, let me feel romance in this place.”

Nakatitig lang sa kanya si Dong-jae habang bahagyang nakanganga. Parang in shock ito na hindi niya malaman. Mabilis din naman niyang na-realize kung bakit ganoon ang reaksiyon ng lalaki. Baka iniisip nito na gusto niyang ma-feel ang romance ng place kasama ito na parang lovers sila.

“H-hey,” naiilang na sabi ni Andrea. “Don’t get the wrong idea. I’m not trying to get romantic with you in that place.” Umilap ang kanyang mga mata. Ayaw niyang mahalata nito na gusto niya ang ideyang iyon. “I just want to see the place.”

Nagbuga ng hangin si Dong-jae. “Do you have any idea about that place?”

“It’s a romantic place, for sure.”

Ngumiti ito. “Depends on how you define romance.”

Kumunot ang noo niya. Lalo siyang na-curious sa lugar.

“It’s actually a theme park for—”

“Oh, that’s better!” putol niya sa sinasabi ng lalaki. “I like theme parks. I’ve never been to a romantic theme park before.”

Excited si Andrea nang makabayad na sila at makakuha na ng ticket. Pero pagpasok pa lang nila sa entrance ay napako na siya sa kinatatayuan dahil sa nakitang “nakatayo” sa gitna ng welcome area.

Kinusot-kusot pa niya ang mga mata dahil baka dinadaya lang siya ng paningin. Erected male organ ang hugis ng malaking eskultura na nakatayo doon. Mga ilang saglit pa siyang hindi nakagalaw at nakapagsalita bago dahan-dahang ipinihit ang mukha kay Dong-jae na nasa tabi niya. Halatang pinipigilan ng lalaki ang ngiti.

“W-what is that?” kandautal na tanong niya. Ramdam niyang pulang-pula na ang kanyang mukha.

“Do I really have to say what that is?”

“No!” nagpa-panic na sabi niya. “I… I mean… how come there is something like that here?”

“This is an erotic theme park.”

Napanganga si Andrea. Kaya pala ganoon ang reaksiyon ni Dong-jae kanina nang sabihin niyang gustong pumasok doon. “Why didn’t you tell me?”

Nagkamot ito ng Adam’s apple. “Well… I was about to tell you but you interrupted me.”

Nagbuga siya ng marahas na paghinga. “No! You wanted to see my reaction when I found out this isn’t what I have in mind.”

Halatang guilty si Dong-jae pero mukhang naaaliw rin. “Actually, I’ve never been here before so I got a little curious, too. I’ve just heard about this place. I didn’t know we’d be welcomed with that… thing,” tukoy nito sa eskultura. “That’s too… bold.”

Lumingon si Andrea at nakita na ultimo ang signage na nagtuturo ng directions ay hugis male organ ng lalaki. Iisipin na sana niyang puro kargada ni Adan ang makikita roon kung hindi lang natanaw ang isang kulay-ginto at napakalaking hubad na babae na nakahiga. In all fairness naman, artistic ang pagkakagawa sa eskulturang iyon. Somehow, na-curious na rin siyang makita ang iba pang eskulturang nasa loob. Matatanda na sila para maeskandalo nang ganoon sa ganoong klaseng tanawin. Besides, hindi na dapat siya mag-inarte.

“So, are we leaving now?” tanong ni Dong-jae.

“How much is the ticket here?”

“Nine thousand won.”

“Nine thousand won? It would be… a waste if we don’t…” Hindi siya makatingin sa lalaki. “Let’s just… see what’s inside since we’re already here.” Hindi na niya hinintay pa si Dong-jae na sumagot at nauna na sa pagpasok.

Huminto si Andrea sa harap ng estatwa ng apat na lalaking iba-iba ang tangkad, edad, at built ng katawan. Nakahubad ang mga ito. Ginawang gripo ang male organ ng mga lalaki na iba-iba ang laki. Sa ilalim ng bawat gripo ay may hugis urinal na sink. Ang may pinakamalaking gripo ay ang pinakamatangkad at hunk. Mukhang iyon din ang may pinakamalakas na tagas ng tubig kapag pinihit ang gripo. Medyo bastos pero creative.

Naramdaman ni Andrea na huminto sa gilid niya si Dong-jae. Umandar ang dumi ng kanyang isip. Kung sa apat na estatwang iyon, halos katulad ng hunk na lalaki ang bulto ni Dong-jae. Ganoon din kaya kalaki ang “gripo” nito?

Tiningnan niya si Dong-jae. “Malaki kaya ang ‘gripo’ niya?” tanong niya sa sarili. “Imposible. Maliliit lang daw ang sa mga Koreano.”

Naramdaman ni Andrea ang pagbaling ni Dong-jae sa kanya kaya napatingin din siya rito. Medyo nanlaki ang mga mata nito. Kung makatingin si Dong-jae ay parang naintindihan ang sinabi niya at gustong umapela. Mabilis niyang iniwan ang lalaki. Umiling-iling siya habang naglalakad.

“Imposibleng nahulaan niya `yong sinabi ko.”

 

The Soju Trilogy is a collaboration work with Sonia Francesca and Sofia of PHR.  Abangan early next year 🙂

One Comment

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.