Book Preview

[PREVIEW] The Grim Reaper

Read the unedited preview of The Grim Reaper. Click the links below to start reading. Enjoy!

Teaser:

Habang nakaupo sa parapet ng rooftop ng isang gusali ay namataan ni Azrael ang isang babaeng umaakyat sa balustre sa isang parte ng mahabang tulay at mukhang nagbabalak na tumalon mula roon.

Walang boses sa kanyang isip na nagsasabing may partikular na babaeng mamamatay sa lugar na iyon sa mga oras na iyon. Samakatuwid, ang babaeng nakatakdang tumalon sa tulay ay hindi nangangailangan ng kanyang serbisyo. Hindi pa oras ng babae. Pero sa babagsakan nitong aspaltong kalsada, siguradong mamamatay ito.

Hindi trabaho ni Azrael ang pumigil sa mga taong gustong madaliin ang kamatayan. Kaya hindi niya alam kung bakit nagkaroon siya ng udyok para maglaho sa rooftop at lumitaw sa tabi ng babae upang pigilin ito sa nakatakdang gawin.

“Tigilan mo ‘yan. Hindi mo pa oras. Kaya kapag namatay ang katawang lupa mo ngayon, hindi matatapos ang paghihirap mo. Mapupunta ang kaluluwa mo sa isang lugar—sa pagitan ng buhay at kamatayan—kung saan nakakulong ka lang sa isang makipot at madilim na silid at wala kang gagawin doon kung hindi ang maghintay hanggang sa dumating ang tunay na araw ng kamatayan mo. At doon ka lang makakawala at makakapunta sa kabilang buhay. Kung ako sa ‘yo, mas pipiliin ko na lang na ipagpatuloy ang buhay ko sa mundo kaysa ang mapunta sa limbo.”

“Sino ka ba?” halatang nagtatakang tanong ng babaeng hilam sa luha ang mga mata.

“Ako? Ako ang susundo sa ‘yo sa itinakdang araw ng kamatayan mo. At hindi pa iyon ngayon.”

Preview:

PROLOGUE

CHAPTER ONE

CHAPTER TWO

CHAPTER THREE

 

 

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.