Upcoming Books

[THE GRIM REAPER] Chasing Pavements

A little quote from an upcoming novel “The Grim Reaper”

“Masarap nga sa pakiramdam ang maging masaya pero madalas, mahirap ma-maintain ang saya na ‘yon. All people dream and aim for eternal happiness. But the truth is, at the back of our minds, we know we are only chasing pavements.”

“Sa palagay ko, nilikha kayo hindi lang para maging masaya, kung hindi upang maramdaman ang lahat ng damdaming kaya n’yong maramdaman sa lifetime n’yo.”

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.