[Unofficial Teaser] The Juan That Got Away

I still can’t get over the man I met at the beach one summer three years ago. I think he’s the one that got away. Kaya naisipan kong hanapin ang lalaking iyon kahit first name, age at hometown lang ang mga alam ko tungkol sa kanya. Luckily, I met Juan Miguel again and he was […]

Read More »

[Unofficial Teaser] Love, Your Crazy Ex-girlfriend

A twenty-minute talk is all it takes for me to determine if a woman could be potentially: Overly possessive and intruding Naggy and whiny A crazy ex-girlfriend Number 1 and 2 are the kinds of women I wouldn’t want to date. Having number 3 would be very stressful and as much as possible, ayokong magkaroon […]

Read More »

A Crazy Ex

I’m still madly in love with my ex. And when I say ‘madly,’ I mean it. Nang malaman ko na ikakasal na siya, I felt as if my world collapsed. In my desperation to stop the wedding and make him realize that he’s about to marry the wrong woman, nagpadala ako sa kanya ng mga […]

Read More »

[STATUS:SELF-SUFFICIENT] Ah, Love…

A quote from Status: Self-Sufficient: “Ah, love. I am not interested to fall in love because I am aware that falling in love means loving yourself less, depending your happiness on another person, allowing them to be a big part of your life and therefore, giving them the chance to hurt you or even ruin […]

Read More »

[EXCERPT] Status: Self-Sufficient

“Excuse me, ma’am,” tawag-pansin sa akin ng bank employee na nakaupo sa likod ng desk kung saan ako nakaupo. Hawak niya ang accomplished form kong nire-review niya. “Yes?” pormal na sabi niya. “Isinulat n’yo po rito sa civil status… self-sufficient?” “Yes.” Wala akong pinili sa choices sa form kaya isinulat ko na lang ang status […]

Read More »

[THE GRIM REAPER] You’re My Star

A little quote from an upcoming novel “The Grim Reaper”: “You healed me. You took away my sadness and emptiness in this life. You helped me pick up my pieces and made start to see the beauty in life again.” Tumingala si Ava sa madilim na langit. “You’re my star. You made me see the […]

Read More »

[THE GRIM REAPER] Chasing Pavements

A little quote from an upcoming novel “The Grim Reaper” “Masarap nga sa pakiramdam ang maging masaya pero madalas, mahirap ma-maintain ang saya na ‘yon. All people dream and aim for eternal happiness. But the truth is, at the back of our minds, we know we are only chasing pavements.” “Sa palagay ko, nilikha kayo […]

Read More »

A Scene From “EOTTOEKE? Drunk In Jeju”

Isang exclusive pasilip sa book 2 ng The Soju Trilogy: EOTTOEKE? Drunk In Jeju na dito n’yo lang sa website ko matutunghayan kasi medyo SPG 😛 Yes, I used my own picture here. Diyan kasi naganap itong eksenang ito. Para naman makita n’yo yung exact location sa eksena. 😀   “STOP!” sabi ni Andrea. Biglang […]

Read More »

Can One Fall In Love Accidentally?

Unofficial teaser: Tumatakas sa mga mapanganib na tao si Daniella nang makilala niya si Vincent. Vincent, on the other hand, was broken-hearted and wanted to escape reality. Puwersahang naki-hitch si Daniella sa kotse ng binata. Kapwa sila naghingahan ng problema sa isa’t-isa habang bumibiyahe sila. Wala namang nag-akala na sa bangin sila pupuluting dalawa pagkatapos. […]

Read More »

SCH’S Book 4: Kassie and Tom’s Story

Hi! Ako si Kassie at isa akong self-confessed social media addict. May account ako sa lahat ng social networking apps. I love sharing my life in social media. Internet is like my bff. Hindi ko kayang mabuhay nang walang Wi-Fi. Kaya naman hate na hate ko si Tom Alvarez, ‘yong masungit at antipatikong president ng […]

Read More »

Pin It on Pinterest