Wishing For A Star

Maya was a grade school teacher and a passionate reader of romance pocketbooks. Wala siyang gaanong adventure sa buhay. Wala rin siyang naging matinong relasyon. She was longing to meet her true love, the one who would give her the greatest adventure of her life.
Mukhang dumating din iyon nang isang gabing hindi niya inaasahan ay bigla na lang siyang hinagkan ni JM Guzman, ang hinahangaan niyang sikat na artista. Ang problema, lasing ito at hindi nito alam ang mga ginawa nito sa kanya. Nang muli silang magkaharap ay hindi siya nakilala nito. Pero isa lang ang nasiguro niya: napakaambisyosa ng puso niya dahil ito pa ang napili niyon na maging true love!
Parang isang bituin ito na kailangan pa niyang sungkitin mula sa langit. Sukdulang mamasukan siyang housemaid nito ay gagawin niya para lamang mapalapit dito at mabihag ang pihikang puso nito. Now, she was in for the greatest adventure of her life.

Published:2011

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.