Wildflower

“If loving you is craziness, then I must be the craziest person in the world.”

Nang dahil sa isang pagkakamali ay nakatakdang mawala kay Lawrence ang isang napakaimportanteng deal sa isang kliyente. Nakasalalay sa account na iyon ang status ng kandidatura niya sa nalalapit na election for the next CEO. Kaya naman handa siyang gawin ang lahat para muling subukang makuha ang account. Sukdulang makipagpalitan siya ng pabor kay Don Gustavo Sandejas, ang big boss ng kompanyang may-ari ng elusive account. Pumayag itong ibigay sa kanya ang account kapalit ng isang kondisyon.
“Take care of my daughter while I’m away, I’ll give you the account you want.”
Take care of Daisy? That wild, crazy, troublesome, reckless, fearless, playful woman? No way!
Kulang pa ang adjectives na iyon para ilarawan kung gaano kalalang personalidad ito. Ngunit kinailangan din niyang tanggapin ang proposisyon ng don. Daisy had caused him serious headaches. Ngunit habang binabantayan niya ito, natuklasan niya ang nakalulungkot na sekreto ng nakaraan nito…

Published: 2008

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.