Wild Love

As a perpetually single, career-oriented woman, maraming hindi pinaniniwalaan si Larizza. Hindi siya naniniwala na kailangan niya ng lalaki para maging masaya. Hindi siya naniniwala na may pag-ibig na tumatagal nang habang-buhay. Hindi siya naniniwala sa idolohiya ng kasal. Ngunit tila pinaglaruan siya ng tadhana nang dumating ang isang pagkakataon na kailangan niyang magpakasal.

She found a husband who was willing to help her in exchange for money. Malayung-malayo ang personalidad nila ni Wesley at sa tingin niya ay hindi sila magkakasundo sa lahat ng bagay. She was serious and boring, as he described her. He was wild and reckless, as she described him.

Hindi niya matanggap na araw-araw na makakasama niya ang isang tulad ni Wesley. Binago nito ang takbo ng buhay niya at pati na rin ang mga paniniwala niya. Pati ba naman pagtibok ng puso niya ay babaguhin pa rin nito?

Published: 2009

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.