What Is Love?

Ilang beses nang nasaktan si Reine ngunit hindi pa rin siya sumusuko na baling-araw ay matatagpuan din niya ang pag-ibig na para sa kanya.
She was mending a broken heart nang makilala niya si Ahron. Taglay nito ang mga katangiang hinahanap niya sa isang lalaki, maliban lang sa isang bagay. Kakaiba ang pananaw nito sa pag-ibig—that it was something scientific, dala lang ng isang hormone kaya hindi maaaring magtagal.
Pero hindi naman niya magawang umiwas dito, lalo na at unti-unti ay nadidiskubre niya ang magagandang katangian nito.
Kaya ba niyang baguhin ang pananaw nito?

Published: 2009

One Comment

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.