Tipsy In Love

“Judging from your reaction, I could guess you still remember me,” ani Evan nang magkita sila sa opisina ng matchmaking agency na pinagtatrabahuhan ni Miles.

Paano ba niya makakalimutan si Evan de Ocampo? Ang ubod ng guwapo pero bully na schoolmate niya noong elementary na madalas mang-asar at magpaiyak sa kanya. Ang lalaking hinihinala niyang nagpalabas sa school theater nila ng kahiya-hiyang video niya noong gabing malasing siya sa isang birthday party. At ang kaisa-isang lalaking minahal niya at patuloy na minamahal sa kabila ng katotohanang sinaktan at ipinahiya siya nito eight years ago…

Published: 2009

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.