The Juan That Got Away

“You made me fall in love with you and I think that is the biggest offense you’ve done to me…”

I still can’t get over the man I met at the beach three years ago. I think he’s the one that got away. Kaya naisipan kong hanapin ang lalaking iyon.
Luckily, I met Juan Miguel again and he was still as handsome as ever. Pero na-disappoint ako dahil hindi na niya ako naaalala. Naaksidente raw siya at nawala ang ilang alaala. Kaya naisipan kong yayain si Migs sa island resort kung saan kami unang nagkita para i-reexperience namin ang mga nangyari three years ago. Baka sakaling maalala ako ni Migs at ma-realize niya na may something na nabuo sa pagitan namin na hindi lang nabigyan ng pagkakataong mag-flourish dahil naghiwalay agad kami ng landas.
Natapos ang two days and two nights beach date namin pero hindi pa rin ako naaalala ni Migs. However, ramdam kong kahit hindi bumalik ang memories niya, mukhang bumalik naman ang naramdaman niya para sa akin noon.
Kaya lang, nagising na lang ako kinaumagahan na wala na si Migs sa island resort. Pero nag-iwan siya ng note.
Pero teka, bakit hindi “Juan Miguel” ang pangalang nakasulat sa signature line ng note kundi Juan Emilio?

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.