Romantico

Romantico Pelaez III was a chronic playboy, a cruel heartbreaker. Kaya napaka-ironic na ito ang naatasang mamahala sa Romantico’s—ang restaurant na idinisenyo para sa mga taong nag-iibigan. And as the manager of Romantico’s, kailangang panatilihin nito ang romantikong imahe ng restaurant, at iangkop ang sariling imahe roon. And by that, he needed a decent girlfriend he could present to their regular patrons.
So she, Jade Patricio—a self-confessed hopeless romantic—was forced to be his display girlfriend. She hated his guts. Ngunit dahil sa pagmamahal niya sa restaurant ay pumayag siya sa gusto nito.
Subalit masyado yata niyang na-internalize ang role niya kaya nagising na lamang siya isang araw na totohanan nang in love dito. Pero may patutunguhan kaya ang nararamdaman niya para sa isang taong limitado lang sa pisikal na aspeto ang konsepto sa romance?

Published: 2010

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.