Not Another Ghost Story

“I didn’t choose to fall in love with you, but my heart chose you.”

May third eye si Fina; may kakayahan din siyang makakita at makakausap ng mga kaluluwa. Isang kliyente ang kumuha sa serbisyo niya—si Therese. Desperado itong makausap ang kaibigan nitong nag-suicide at malaman ang misteryoso sa pagpapakamatay niyon. Ang problema ay mailap ang kaluluwang iyon—ayaw siyang kausapin at tila nakikipag-hide-and-seek sa kanya.

May isa pa siyang problema—ang pakialamerong manliligaw ni Therese na si Steven. Ayon sa lalaki, isa raw siyang huwad at manggagantso na medium. Pero hindi nito nakontra si Therese nang hilingin ng babae na tulungan siya ni Steven sa misyon niya.

Habang kasama niya si Steven ay panay ang pag-aasaran at pagbabangayan nila. Isa-isa rin niyang nadiskubre ang magagandang katangian nito. Kaya hindi kataka-takang isang araw ay nagising na lamang siyang nagkakagusto na sa mayabang na lalaki.

Kung sana ay kasama sa special powers niya ang manggayuma…

Published: 2012

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.