Ang Manang At Ang Playboy

Identical twins sina Danna at Lanna. Halos wala silang ipinagkaiba sa pisikal na kaanyuan pero magkaibang-magkaiba ang mga personalidad nila. Danna was bubbly and playful; Lanna was mature and modest. Madalas ay napagkakatuwaan ni Danna na gayahin ang kilos at pananalita ng kanyang kakambal.

Hanggang sa dumating ang sandaling kailangan talaga niyang magpanggap bilang si Lanna sa kagustuhan ni Dale, ang nobyo ni Lanna na pansamantalang hiniwalayan ng kanyang kakambal dahil sa alitan ng mga ito.

Sa isang family gathering ay isinama siya ni Dale bilang nobya nitong si Lanna. Actually, he hated her guts. Kahit pikon na pikon ito sa kanya sa totoong buhay ay sweet na sweet naman ito sa kanya kapag nasa harap sila ng pamilya nito.

ino ang mag-aakala na made-develop siya rito? Ang masakit, si Lanna pa rin ang mahal nito. At nakatakdang bumalik si Lanna sa buhay nito.

Published: 2007

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.