Love Me Again

Inis si Frecy sa girlfriend ng kuya niya. Kaya naman laking tuwa niya nang biglang mag-break ang mga ito. Pero saglit lang siyang nagdiwang. Ang kuya kasi niya ang aggrieved party sa hiwalayan. His ex dumped her brother for another guy!
Awang-awa siya sa kuya niya kaya naisipan niyang paghigantihan si Paulene. Hindi puwedeng maging maligaya ito sa piling ng herodes na ipinalit nito sa kuya niya. Nakaisip siya ng isang plano: aagawin niya ang lalaki para naman maranasan din nito ang ipagpalit sa iba ng taong mahal nito.
Pero laking gulat niya nang malaman niya kung sino ang lalaking ipinalit nito sa kuya niya—si Chadilton Barrera, ang dating manliligaw niya na binasted niya.
Paano niya maaagaw ito kay Paulene kung malaki ang galit nito sa kanya? Mukhang kailangang siya naman ang manligaw rito…

Published: 2010

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.