Love In Disguise

“Kapag nakilala mo ang totoong ako, baka ma-in love ka sa akin.”

Hindi makapaniwala si Erin nang masaksihan niya mismo ang panloloko ng lalaking mahal niya. Habang tumatakas siya sa eksenang iyon ay nakaengkuwentro niya ang isang guwapong taxi driver na may gana pang insultuhin ang kalagayan niya.
He was rude and crude and he was sarcastic about love. He was not her type of guy at all at inis na inis siya rito pero ito ang nagligtas sa kanya sa sitwasyon niya.
Ilang beses na nakatagpo niya ang lalaki pagkatapos niyon pero sa pagtataka niya, sa lahat ng pagkakataon, ay iba-iba ang bihis at trabaho nito na tila isa itong Jack of all trades.
Nagsimula siyang ma-curious sa tunay na pagkatao nito hanggang sa matuklasan niya ang sekreto nito. “Jonas” pala ang totoong pangalan nito. Na-involve siya sa complicated life nito. At pati ang puso niya ay nasangkot.

Published: April, 2012

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.