Love Adventure

Hindi inakala ni Nica na mararanasan niya ang kuwento sa awiting “Sad Movies” nang makita niya ang kanyang nobyo at matalik na kaibigan na umupo sa mismong unahan ng inuupuan niya sa sinehan.
Kahit comedy ang pelikulang pinanonood nila ay gusto niyang umatungal ng iyak nang makita niyang naghalikan ang mga ito. Pero hindi siya makapapayag na hindi makaganti sa kataksilan ng mga ito. Kaya nag-isip siya ng paraan para kahit paano ay maibangon niya ang kanyang pride na tinapakan ng mga ito sa panloloko sa kanya.
Kinalampag niya ang upuan ng mga ito at hinalikan ang estrangherong lalaking katabi niya sa sinehan. Diyata’t ito rin ang lalaking nakatitigan niya sa ticket booth?

Published: 2007

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.