I Love You, Pare

“Kung alam mo lang kung paano ako pinapahirapan ng kaguwapuhan mo.”

Kailangang gumawa ng paraan ni Wendy para matulungan ang kanyang ama. Lumapit siya sa may-ari ng kompanyang pinagtratrabahuhan nitong si Don Philip para makiusap na iurong ang demanda laban dito. Ngunit may proposal na inalok sa kanya ang don. Gusto nitong maging espiya siya sa rebelede at estranged son nitong si Samuel at kumbinsihin ang lalaki na bumalik sa ama nito. Upang magawa iyon ay kinakailangan niyang makalapit kay Sameul—na in fairness ay fafang-fafa ang dating!

Pero dahil ayon sa don ay maganda siya, baka raw pagkainteresan siya ng anak nito. Ayaw nitong magkaroon siya ng romantic involvement kay Samuel kaya kinailangan niyang magbago ng anyo.Now the only way to be close to Samuel was to pose as a lesbian.

Lesbo? Kikilos at magdadamit siya na parang lalaki? Paano niya gagawin iyon kung isa siyang certified kikay at babaeng bakla?

At nabuking na agad siya ni Samuel.

Published: 2013

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.