How To Kiss A Guy

Head over heels si Bianca kay Raf pero hindi siya pansin ng binata. When she learned the best way to his heart was to learn how to play the guitar, kinulit niya ang kuya niya upang turuan siya nito. Hindi ito pumayag at sa halip ay inirekomenda nito ang dating bandmate nito na si Radd.

Maisip pa lang niya ang pagmumukha ni Radd ay umaalingawngaw na sa magkabilang tainga niya ang mga salitang “mayabang,” “bastos,” at “babaero.” Pero wala siyang choice kundi makibagay rito kung sa hukli ay mapapansin naman siya ni Raf.

Pero hindi lang pala ang paggigitara ang kailangang matutuhan niya. Because Raf wanted a good kisser, too. She had never been kissed, for Jude’s sake! At dahil ito ang gusto niyang maging first kiss at first boyfriend niya, kailangan niyang matutong humalik.

Paano at sino ang magtuturo sa kanya?
Oh, no… It couldn’t be Radd, too!

Published: 2006

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.