Hired Husband

Naatasan si Juliana na kupkupin ang anim na taong gulang niyang pamangkin na sa isang iglap ay naulilang lubos dahil sa isang car crash. May malaking problema ito. Bukod sa na-trauma ito ay nagkaroon ito ng amnesia.

Ipinakilala siya rito ng kanyang mama bilang ina nito. Ayon dito ay makatutulong sa kalagayan ng pamangkin niya kung magkakaroon ito ng pansamantalang mga magulang na kikilalanin nito hanggang sa magbalik ang alaala nito. Nagulat na lamang siya nang may ipakilalang ama sa kanyang pamangkin ang kanyang mama. Si Yael, ang inaanak nitong ubod ng yabang at matinding mang-asar?

Napilitan silang magpanggap bilang mag-asawa sa kanyang pamangkin. Sa harap ng bata ay ang sweet nila sa isa’t isa, ngunit kapag wala ito ay lagi silang nagbabangayan ni Yael.

Akalain ba niya na paglaon ay madadala siya sa kanilang drama!

Published: 2009

One Comment

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.