Fortune Of The Heart

Pierre was a professional heartbreaker. Wala siyang ginawa kundi magpaiyak ng babae. Hindi niya alam na isang hula ang nakatakdang magpabago sa takbo ng buhay niya.
Habang lulan siya ng isang eroplano ay may nakatabi siyang isang weird na matandang babae. Sinabi nito na nakatakda siyang mamatay sa gulang na treinta anyos kung hindi niya mapapangasawa ang isang babaeng hindi nito pinangalanan. Nakilala na raw niya ang babaeng iyon. Ngunit hindi niya pinansin ang sinabi nito dahil hindi siya naniniwala sa hula.
Pero nang bumagsak ang eroplanong sinasakyan niya at makaligtas siya ay naniwala siya sa hula ng matanda. Saan niya hahanapin ang babae? Tatlong katangian lang ng babae ang ibinigay sa kanya ng manghuhula: maputi, may nunal sa puwit, at magaling magluto.
Natatakot siyang mamatay pero anim na buwan na lang bago siya mag-birthday kaya paano niya hahanapin ang babaeng iyon? Tinunton niya isa-isa ang mga ex-girlfriends niya pero sa tuwina ay bigo siya at natagpuan ang sariling nagbubulalas ng sama ng loob kay Erika, ang sekretarya niyang unti-unti na niyang natututuhang mahalin at inaakala niyang kakampi niya.

Published: 2010

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.