Five Faces Of Love

Nang ma-realize ni Shaira na lahat ng past boyfriends niya ay nagpakasal sa mga babaeng sa tingin niya ay nakahihigit siya sa ganda at katangian ay labis siyang nagtaka. Kailangan niyang malaman kung bakit ang mga babaeng iyon ang piniling pakasalan ng mga ex niya at hindi siya. She wanted to be in those women’s shoes in order to know what was with them. At bilang isang contributor sa isang female magazine, nakaisip siya ng means upang magawa niya iyon.
Nagsagawa siya ng isang undercover research kung saan nagpanggap siyang ibang tao upang gayahin ang personalidad ng limang magkakaibang babae at makipag-date sa iba’t ibang lalaki bilang experiment. Sa ganoong paraan ay malalaman niya kung ano ang perception ng mga lalaki sa ganoong uri ng mga babae, partikular sa flaws ng mga ito.
Everything was running smoothly until she met James Benedicto. Hindi ito kasama sa mga lalaking naka-date niya pero tatlong beses siyang nakita nito sa magkakaibang identities! At tila ito pa ang sisira sa undercover niya at manggugulo sa mga plano niya.
At mukhang pati ang puso niya ay nakatakda nitong guluhin.

Published: 2013

3 Comments

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.