Drop-dead Playgirl

Cheska loved to play with boys. She also loved to break their hearts. That was her job. Binabayaran siya ng mga babaeng kliyente niya para maglaro at manakit ng damdamin ng mga lalaking nanloko at nanakit sa mga ito. Trabaho niyang tulungang gumanti ang mga ito. Dahil likas na kaakit-akit ay marami na siyang naloko, nasaktang lalaki, at napagtagumpayang misyon. In fact, wala pa siyang nagmintis na trabaho.

Until she met Um, a new job. She made him swoon over her. Yari na ang mga plano niya para wasakin ito. Ngunit bigla-bigla ay nakalimutan niya ang kanyang trabaho nang makasama niya ito. She realized she was falling in love with him.

No! She could not fall in love with a heartbreaker! Sasaktan lang din siya nito katulad ng kanyang kliyente. Pero wala na siyang magagawa pa dahil hawak na nito ang puso niya.

Published: 2009

One Comment

  • jannin amor

    i used to have a copy of this story at hiniram ng bestfriend ko then one day bumaha sa lugar nila..ayun!ang favorite kong libro sumama sa baha.ang saklap!kaya ngayon hindi na ako nagpapahiram ng Pocketbooks. Pwede po bang mag reprint nito po?kung pwede lng po naman..hehehe

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.