Don’t Mess With My Heart

Nang dahil sa maling label ng botelya ng gamot, hindi alam ni Bea na ang iniinom pala niyang pills ay hindi food supplement kundi isang antianxiety drug. Nalaman lamang niya iyon nang magsimula siyang makaramdam ng heart palpitations at madaling pagkahapo.
Nang magpatingin siya sa isang cardiologist—na ubod ng guwapo at kisig at may overflowing na sex appeal—ay nalaman niyang nagkaroon ng diperensiya ang kanyang puso dahil sa long-term at hindi tamang pag-inom ng gamot na iyon. Nang mga sandaling iyon ay nagpa-palpitate ang kanyang puso sa kilig habang nakatunganga siya sa kaguwapuhan nito. Gusto niyang ipagamot dito ang kanyang puso—literally and figuratively. Pakiramdam niya ay handa na uli siyang umibig. Ngunit may prescription ito na tila saglit na nagpatigil sa kanyang mundo.
“Do not fall in love. It could be fatal.”
“What?!”

Published: 2011

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.