Baby You’re Mine

“I’ve been thinking of how your lips would feel like against mine since I first saw you…”

Lindy had just turned thirty. Kaya gusto na niyang magkaanak. Nang akala niya ay nakilala na niya ang lalaking magpapakasal sa kanya ay bigla naman siyang iniwan nito. Dahil sa pagrerebelde ay naisipan niyang magkaanak na lang kahit walang ama. Nagpunta siya sa isang sperm bank at sumailalim sa artificial insemination. Nangako siyang kalilimutan na lang niya ang umibig at makipagrelasyon sa isang lalaki.
Habang nagbubuntis ay buwisit na buwisit si Lindy sa kapitbahay niyang si Rick—isang guwapong musician na ubod ng playboy. Ngunit nagkaroon siya ng utang-na-loob dito nang hindi niya inaasahan.
Kaya nang si Rick naman ang humingi sa kanya ng pabor ay hindi siya nakatanggi. Pinagpanggap siya ng binata bilang asawa at pati ang anak niya ay inari nito nang pakunwari upang makabalik sa dating maalwang buhay at makuha uli ang loob ng lolong nagtakwil dito.
Ang sabi ni Lindy ay imposibleng ma-in love siya sa isang lalaking tulad ni Rick—ngunit nagising na lang siya isang araw na ang binata na ang laman ng kanyang puso. Paano ba niya matuturuang magmahal ang isang lalaking mukhang walang kabalak-balak mag-asawa at magkaanak? Lalo na at may lamang sanggol ang tiyan niya?

Published: 2014

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.