The Adventures Of An Unadventurous Girl

“I was never interested in love until one day I found this mysterious woman lying on the shore of my island…”

Danita was just some conventional girl who was contented living a plain, static life.
Pero nang magbalik si Gino—ang kanyang first love na ang tipong babae ay may adventurous soul na tulad nito—ay bigla-biglang nagdesisyon si Danita na baguhin ang kanyang buhay at maging adventurous upang makuha na ang atensiyon at pag-ibig ng lalaking pinapangarap.
Right there and then, the new “Danita” was born.
Gumawa siya ng listahan ng mga adventure na kailangan niyang ma-accomplish para sa kanyang self-development. Hanggang sa isang hindi sinasadyang takbo ng mga pangyayari ay napadpad siya sa isang private island na pag-aari ng isang super-hot stranger—si Jason. Nagising na lamang siya at nalamang may namagitan sa kanila isang gabi. Pero wala siyang balak na isali sa mga adventure niya ang makipag-one-night stand!
Tinakasan niya ang lalaki at umasang hindi na uli sila magkikita.
Pero mukhang nakatakdang multuhin si Danita ng “adventure” na ginawa niya sa piling nito—dahil nang muli niyang makita si Jason ay lalo nitong ginulo ang magulo na niyang buhay.

Published: 2014

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.