Bad Romance

Good news: May big new writing project ako—isang screenplay for a romantic-comedy-action movie.
Bad news: Ang collaborator ko sa project na ito ay walang iba kundi ang maloko, sarcastic, at overconfident na si Albert Lorenzo.
No wonder, hindi niya kayang isulat nang mag-isa ang movie script at kailangan niya ako dahil wala yata ni isang romantic bone sa katawan ang lalaking iyon. Kaya palagi na lang niyang pinagdidiskitahan ang pagiging hopeless romantic ko. Siyempre, hindi ako patatalo. Bawat hirit niya, may panabla ako.
Oo, guwapo ang lokong iyon. But he is definitely not my ideal man. Kaya hindi ko inaasahang isang araw, bigla na lang akong tinablan ng karisma niya.
No! Gusto ko ng magandang love story para sa sarili ko. I’m not going to fall in love with this kind of guy. Kahit gaano pa ka-mesmerizing ang kanyang abs! Never! Ever!

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.