Battle Of Love

“I hate the fact that I’m still madly in love with you.”

Megan thought she and Dylan were meant for each other. Pero nagkahiwalay sila na galit na galit sa isa’t isa. Pagkalipas ng isang taon ay muling nagkrus ang mga landas nila sa isang resort sa Bohol. As a private investigator, she was assigned an undercover job. Nagpanggap siya bilang chambermaid upang matyagan ang kanyang subject na naka-check in doon. Nagulat na lang siya nang makita niya roon si Dylan, na nasa isang special business trip naman.

Sariwa pa rin ang galit niya rito at gayundin ito sa kanya. Sumiklab ang away sa pagitan nila. They both tried to mess up each other’s job. They both wanted to exact revenge.

She was determined to ruin him, ngunit bigla siyang nagpreno nang mapagtanto niya ang isang bagay: nahuhulog uli ang loob niya rito.

Was it possible to hate and love a person at the same time?

Published: March, 2011

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.