Batch 1- Book 3: Luke Pascual (Dangerously In Love)

“You don’t need to shower me with those flowery words or recite me those cheesy movie lines or whatever. You just have to kiss me and I’m yours…”

Gumawa si Samantha ng sariling imbestigasyon tungkol sa pagpapakamatay ng best friend niyang si Yve. And being a professional lady bodyguard, she had the capability and means to do so.
May natagpuan siyang posibleng suspect. Ang boss ni Yve na si Luke Pascual. Nalaman ni Samantha mula sa personal belongings ni Yve na nagkaroon si Yve ng relasyon sa boss nito.
Could it be that her friend’s playboy boss broke her heart ruthlessly which resulted to her killing herself? Samantha had to know. Kailangan niyang makalapit kay Luke. Malapit na malapit. Kaya nagplano siya ng paraan para kailanganin ng lalaki ang isang bodyguard. At nagtagumpay naman si Samantha. Nakapasok siya bilang bodyguard.
As she dug up the mystery of her friend’s death, naging totohanan ang pagkakalagay sa panganib ng buhay ni Luke. Pero mukhang hindi lang yata ito ang dapat niyang protektahan mula sa taong nagbabanta sa buhay nito… kundi pati ang puso niya mula rito.

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.