Batch 2- Book 12: Hayden Villaruiz (The Lost Prince)

“Hindi na mahalaga sa akin ang nakaraan ko. Ang mahalaga ay ang ngayon na kasama kita.”

Marriage. Wife. Children. Walang interes si Hayden sa mga bagay na iyon. Kaya hindi niya matanggap na nakatakda na siyang magkaroon ng isang asawa at anak. Nakatakda na siyang magpakasal sa isang babaeng ni hindi niya mahal.
Isa lamang ang solusyon sa kanyang problema. And that was to run away.
Ngunit hindi na niya kinailangang gawin ang bagay na iyon dahil ang tadhana na mismo ang naglayo sa kanya sa kasal na hindi niya ginusto.
Nakaligtas nga si Hayden sa kasal na hindi niya gusto ngunit nang magising naman mula sa malalim na pagkakahimbing ay mayroon na siyang asawa…

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.