Soju Trilogy 2: Drunk In Jeju

Half Korean si Andrea pero wala siyang kaamor-amor sa kahit anong may kinalaman sa Korea. Dahil ang kanyang amang Koreano, inabandona silang mag-ina. At kinailangan niyang magpunta sa Korea—sa Jeju Island—para pagbayarin ang ama. Pero hindi naging ganoon kadali ang paghahanap ni Andrea sa ama dahil maling impormasyon pala ang ibinigay nito sa kanyang ina. Sa sobrang frustration, naglasing siya sa isang bar. Nakatagayan niya roon ng soju si Dong-jae, isang guwapo, hunk, at misteryosong Korean. Kinaumagahan, nagising na lang siyang katabi na ang lalaki sa kama. Imbes na panagutan, tutulungan na lang daw siya ni Dong-jae sa paghahanap sa kanyang ama. At naging tour guide din ito ni Andrea sa paglilibot sa Jeju Island. Sinabi noon ni Andrea na hinding-hindi magkakagusto sa isang Koreano. Pero kinain niya ang mga sinabi. Dahil hindi niya napigilan ang sarili at na-in love kay Dong-jae. Alagang-alaga naman kasi siya nito, parang isang caring boyfriend kung umakto. Pero masyado yata siyang nag-assume. Dahil tulad ng kanyang ina, na-onse rin siya ng isang Koreano. Mas masaklap nga lang ang sa kanya.

One thought on “Soju Trilogy 2: Drunk In Jeju

  1. Trilogy po siya ano po iyong mga book title ng kasunod or pagkakasunod sunod po nila, salamat.

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest