My Sister The Vampire #2: Fangtastic!

Written by Sienna Mercer
Translated in Filipino by Heart Yngrid

Mula nang malaman ni Olivia na bampira ang long-lost twin sister niyang si Ivy ay naging sobrang interesado na siya sa lahat ng sasabihin nito tungkol sa vampire community ng Franklin Grove. Top secret ang lahat ng iyon at nangako siya na wala siyang pagsasabihan niyon na kahit sino. Pero isang pakialamerang tabloid reporter—si Serena Star—ang nanunubok sa Franklin Grove, lalo na sa kanilang eskuwelahan. Habang palapit nang palapit si Serena Star sa katotohanan, nakasalalay kina Olivia at Ivy ang tanging paraan para mailigaw ang reporter.

Published: 2012

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.