My Sister The Vampire #1: Switched

Written by Sienna Mercer
Translated in Filipino by Heart Yngrid

Nang lumipat si Olivia Abott sa Franklin Grove, excited siyang sumali sa cheerleading team at magkaroon ng mga bagong kaibigan. Then she met Ivy Vega. Noong una, ang maputla at nakasuot ng all black na si Ivy ay mukhang kabaligtaran ni Olivia. Pero nang isantabi nila ang glittery pink blush at thick black eyeliner, nadiskubre nilang identical sila—identical twins!

Punong-puno ng plano sina Olivia at Ivy na magpalitan ng katauhan at gawin ang lahat ng twin tricks na nasa libro. Ngunit agad ding nadiskubre ni Olivia na hindi talaga sila parehong-pareho ni Ivy. Bampira si Ivy. At hindi lang ito ang nag-iisang ganoon sa bayang iyon.

Published: 2012

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.