Race Against Love

“Roma… wag kang magpapaligaw, ah,” ani Kyle.

“Kahit gusto kong magpaligaw, di makaporma ang mga lalaki dahil asungot ka,” sagot ni Roma.

“I-promise mo, hihintayin mo ‘ko,” patuloy nito.

Umangat ang kilay niya. “Lasing ka lang. Shut up. Matulog ka na.” She turned to leave.

Napasubsob siya sa leeg nito nang biglang hilahin ng binata ang kamay niya. Nakapikit pa rin ito.

“Roma, stay in my arms for a while please?” bulong nito while she stared at his handsome face.

Napangiti siya sa narinig. Panahon na para makaganti sa stepbrother niyang hilaw…

Published: 2006

So, what can you say?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.